ברירת-מחדל  |  
תקנון
מבוא
1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.  
2 כדי לרכוש מוצר או שירות בחנות על הרוכש להיות  בן 18 ומעלה ,בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף בישראל.
3. תנאי מוקדם לתוקף העסקהמזמין הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.ה
4. הוראות תקנון זה תחלנה על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל החנות , לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
6. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
78.  www.zolcom.com הינו פורטל השיווק של "סאבא יצור ושיווק רהיטים בע"מ" (להלן: "החברה" או "רהיטי סאבא") אך מובהר שהמוצרים והמחירים והמבצעים באתר לא חלים בחנות החברה  


המכירות - חלק כללי
 
1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים בישראל (להלן: "הספק").
2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק, ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה)

3. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"ל ידי הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.
 
הליך המכירה:
 
1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות פרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, כולל זמן אספקה, ותנאי התשלום. המכירה היא עד גמר המלאי או עד שהחברה תחליט על גמר המכירה.
2. לכל מוצר יהיה מחיר מחירון: שזהו מחיר מומלץ מטעם החברה/היבואן/ספק. מחיר זה אינו משקף בהכרח את מחיר השוק.
3.
4. במכירה רשאי כל מזמין לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות, כפי שיפורסם.
5. השלמת הליך המכירה מותנית באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המזמין תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
 
אופן הקניה באתר:
 
1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר המזמין שם משתמש וסיסמה. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמה, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המזמין ל"מבצע פעיל". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי  חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה למזמין לפיה העסקה אושרה .
4. לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 24 שעות.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה לנכונות הפעולות.
7. טעות בפרטי ההזמנה: החברה לא תשא בכל אחריות אם פרטי הצעת המזמין לא יתקבלו אצלה ו/או שהכילו פרטים שגויים ותהא פטורה מכל חובה לפצות או לשפות את המזמין כאמור.
8 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
9. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה- לפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים, באשר למועדי המשלוח, ממועד אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
10. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.
 
 
ביטול עסקה
 
1 ככלל, הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות . 
3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .
4. לא ניתן לבטל הזמנות שהוזמנו באופן מיוחד.  לאחר 24 שעות משעת האישור על כרטיס האשראי לא ניתן לבטל הזמנות שנעשו באופן מיוחד עבור המזמין, כגון: ספת נוער אשר נבחר בד מיוחד עבורה או חדר שינה ו/או ארון ו/או כל רהיט אחר שמידותיו או צבעו שונים מהמידות ו/או הצבע של הרהיט המוצע בחנות או אם הרהיט או הפריט שהוזמן אינו מצוי במלאי החנות כמוצר מדף.
5. לא ניתן לבטל הזמנה של מזרון שהוזמן וסופק, זולת אם הוסכם מראש ובכתב אחרת. 5. אם סופק המוצר ובוטלה העסקה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח או יצא ממחסני הספק .
7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
8. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
8.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
8.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
8.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
8.4 במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבותיו על פי הסכם הרכישה ו/או לא מסר פרטים נכונים ו/או משלימים ו/או מדויקים. 
9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בכתב או בטלפון או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול, כאמור, תיעשה בכתב או בטלפון או בדאר אלקטרוני.
החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף ,תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
 
אספקת המוצרים
1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
3. הובלה עצמית: ניתן לקחת להוביל ו/או להרכיב את המוצר בהובלה עצמית אך אם ייגרם כל פגם כתוצאה מהובלה ו/או הרכבה עצמית יהיה אך ורק על אחריותו של הלקוח.  לכן, מומלץ לקחת הובלה ו/או הרכבה של הריהוט מטעם "רהיטי סאבא", שכן היא תהא אחראית על המוצר עד שהוא מגיע לבית.
4. מחיר ההובלה ו/או הרכבה של הרהיטים היא עד קומה שנייה. מעבר לכך יש תוספת של 30 שח לקומה. במקרה והמוצר אינו יכול להגיע לדירה באופן סביר, משמע מדרגות ו/או מעלית וצריך להשתמש במנוף ו/או בחבלים חיצוניים, אזי הלקוח הוא זה שיישא בתוספת להובלה ו/או הרכבה וכן עליו לדווח על כך "לרהיטי סאבא" בזמן רכישת המוצר.
5. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
5.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
5.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
5.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. ייתכן שתהא תוספת למחיר ההובלה שרשום למוצר.
6. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי: יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
 
 
דמי משלוח
 
1. דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. במכירה בתשלומים רשאים החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף על ידי הלקוח לא ייגבו מהלקוח דמי משלוח .
 
 
שירות לקוחות
 
1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב, ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .
2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל:
סאבא יצור ושווק רהיטים הע"מ
טלפון 
04-6987621
אימייל
sales@zolcom.com
נא לציין מספר טלפון בעת משלוח ה
EMAIL  
3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
4. מקום השיפוט: בכל מקרה של מחלוקת תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה.
 
 
אבטחת מידע פרטיות בחנות
 
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית
SSL .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
 
אחריות
 
1. האחריות הינה אחריות היצרן של אותו מוצר והם מבוצעים לפי תנאיו יצרן המוצר.
 
2. האחריות חלה רק על פגם או ליקוי ביצור ואינה חלה על נזק שנגרם כתוצאה 
   מחבלה,שימוש לא נכון ,בלתי סביר או טיפול לקוי בו.
 
3. עץ מלא הו חומר דינמי ולכן הופעת סדקים (בגודל נורמלי ) היא דבר אופייני לעץ
    מלא ,(גורמים סביבתיים יכולים להאיץ תופעה זאת ) ואינה נחשבת לפגם המחויב
    באחריות.
 
4.נציג החברה יקבע באופן בלעדי באם הנזק מכוסה במסגרת האחריות ובכל נקרה של
   טיפול החברה תתקן את החלק הניזוק על חשבונה אבל הלקוח יחוייב בדמי ההובלה או  
   בדמי ביקור ביית.
 
 
5-אחריות הניתנת היא אחריות במפעל היצרן ,ועל כן אם יש צורך בהובלת המוצר למפעל   לתיקונו הלקוח ישא בעלות ההובלה ועלות ההרכבה אם ניתן לבצע את התיקון בבית  הלקוח ,הלקוח ישא רק בהוצאות הביקור בביתו.
 
 
כללי
 
1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו לעיתים הבדלים בין העיצוב והגוון המופיע בתצלום לבין העיצוב והגוון המקורי של המוצר המסופק בפועל. במידה ואכן יש אי התאמה בין השתיים אזי המילים שכתובות במודעה גוברות על התצלום הנראה באתר. כמו כן, המילים שכתובות על המוצר גוברות על האמור בכותרת המודעה.
3.מודגש שוב שהמחירים, המבצעים והמוצרים אשר נמצאים ומתקיימים באתר "רהיטי סאבא" לא חלים בחנות "רהיטי סאבא".
4. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן, ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
6. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
7. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
 
 
אמינות
 
1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן, מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות ובאופן מבוקר.
2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות, או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים .
עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.
3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר, לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .
 
 
 *ט.ל.ח
לייבסיטי - בניית אתרים